Ervaringen Webshops

Kan je iets niet plaatsen in de andere rubrieken? Plaatst het dan hier!
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Verheij ks80
Super-spammer
Berichten: 2840
Lid geworden op: ma 13 jan 2014, 11:29
Locatie: Delft

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Verheij ks80 » vr 19 jul 2019, 22:09

» Ervaringen Webshops
tapzundapp schreef:
vr 19 jul 2019, 19:13
Heb ook al het verkeerde onderdeel gehad bij JMPB. Volgende dag het juiste onderdeel binnen. Goed bedrijf met goede service!
Heb ook weleens iets gekregen van hun wat minder was foto gestuurt en dat lossen ze dan snel op inderdaad .
2x 529 314 ???cc caferacer project
En wat custom prutswerk

Gebruikersavatar
Gasnaald
Techneut
Berichten: 872
Lid geworden op: za 10 sep 2016, 22:14
Locatie: Nederland

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Gasnaald » ma 16 sep 2019, 12:15

» Ervaringen Webshops
Mijn laatste ervaring was helaas negatief, meerdere mails gestuurd zelfs met antwoord ja nou hebben we hem we gaan er naar kijken, niets meer vernomen :( nou gaat het om twee (te) kleine onderdeeltjes maar goed schiet niet op...
KS80 530-05L0 (1983)

hotrodhennie
Techneut
Berichten: 641
Lid geworden op: wo 15 apr 2009, 11:55
Locatie: Zuid Holland Zuid

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door hotrodhennie » zo 22 sep 2019, 08:58

» Ervaringen Webshops
Haal mijn spullen meestal bij Hans/Almost Classic/Zunparts in Vlaardingen.
Ik ken Hans al zo'n 15 jaar en is betrouwbaar en ruilen of terugbrengen is geen probleem
Altijd gezellig en neemt (te) ruim de tijd. Haast bestaat niet in zijn woordenboek. Heb geen ervaring met versturen met hem want ga dus gewoon langs.
Verzenden met JMPB heb ik wel ervaring mee en was goed en snel.
517 is en blijft de mooiste, geen discussie nodig

Vos529
Techneut
Berichten: 548
Lid geworden op: zo 08 jan 2017, 13:59

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Vos529 » zo 22 sep 2019, 10:23

» Ervaringen Webshops
Hans (Zunparts) verstuurd snel is mijn ervaring....is niet de goedkoopste maar bied wel service!

Gebruikersavatar
Gasnaald
Techneut
Berichten: 872
Lid geworden op: za 10 sep 2016, 22:14
Locatie: Nederland

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Gasnaald » zo 22 sep 2019, 19:17

» Ervaringen Webshops
Ja klopt vorige week ook iets besteld en snel in huis, een deel retour nu even wachten hoe snel dat verloopt.
KS80 530-05L0 (1983)

Gebruikersavatar
Gasnaald
Techneut
Berichten: 872
Lid geworden op: za 10 sep 2016, 22:14
Locatie: Nederland

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Gasnaald » do 07 nov 2019, 15:02

» Ervaringen Webshops
Een week geleden ergens spullen besteld (zal even geen naam noemen) helaas tot opheden nog niets vernomen…..niet de eerste keer.
KS80 530-05L0 (1983)

Gebruikersavatar
sjoeba666
Forumvuller
Berichten: 3968
Lid geworden op: di 16 nov 2010, 15:02
Locatie: midlakecity

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door sjoeba666 » do 07 nov 2019, 15:26

» Ervaringen Webshops
Meestal als een bestelling langer duurt, dan heeft de verkoper het niet op voorraad en moet het eerst zelf bestellen.
Anders even bellen!!!
waarom halfgas als je volgas kan.

Gebruikersavatar
Gasnaald
Techneut
Berichten: 872
Lid geworden op: za 10 sep 2016, 22:14
Locatie: Nederland

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Gasnaald » do 07 nov 2019, 15:32

» Ervaringen Webshops
Ja dat kan maar laat het dan even wat weten via de mail of zet het erbij op de site, bellen heeft vaak geen zin want “ze hebben het te druk”.
KS80 530-05L0 (1983)

Gebruikersavatar
Cees
Beheerder
Berichten: 18694
Lid geworden op: wo 08 apr 2009, 13:10
Locatie: Regio Haaglanden

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Cees » do 07 nov 2019, 15:35

» Ervaringen Webshops
Gasnaald schreef:
do 07 nov 2019, 15:32
Ja dat kan maar laat het dan even wat weten via de mail of zet het erbij op de site, bellen heeft vaak geen zin want “ze hebben het te druk”.
Wat staat er in de voorwaarden betreffende min of max levertijd ?
Meestal is dat langer dan de gewende aanname het snel te krijgen.
Mensen zijn niet lastig, we vinden het lastig om met de verschillen om te gaan.
Ik weet niet alles, schopt mijn reactie jou tegen het zere been? Lees er dan gerust overheen....

Gebruikersavatar
Gasnaald
Techneut
Berichten: 872
Lid geworden op: za 10 sep 2016, 22:14
Locatie: Nederland

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Gasnaald » vr 08 nov 2019, 16:09

» Ervaringen Webshops
De gebruikelijke onzin....wat mij gewoon mateloos irriteert is dat er geen communicatie is. Als je geen tijd hebt om mail te beantwoorden
of een update bij een order te plaatsen begin dan geen webshop en ga lekker achter je toonbank in de winkel staan. We zijn nu ruim een week verder en je hoort niks en dat is gewoon rond uit slecht en NEE in ga niet bellen van waar blijven mijn spullen....


Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen "xxxxxxxxx" en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij "xxxxxxxxx" derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. "xxxxxxxxx" dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. "xxxxxxxxx" heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. "xxxxxxxxx" is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan "xxxxxxxxx" de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien "xxxxxxxxx" gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan "xxxxxxxxx" ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. "xxxxxxxxx" zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is "xxxxxxxxx" gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen "xxxxxxxxx" bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van "xxxxxxxxx" op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan "xxxxxxxxx" een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens "xxxxxxxxx" gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van "xxxxxxxxx" daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien "xxxxxxxxx" bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is "xxxxxxxxx" onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan "xxxxxxxxx" toekomende bevoegdheid of een op "xxxxxxxxx" rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij "xxxxxxxxx" alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
KS80 530-05L0 (1983)

Gebruikersavatar
andrenuijens
Super-XL Forumvuller
Berichten: 9152
Lid geworden op: do 22 apr 2010, 21:21
Locatie: schouwen duiveland

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door andrenuijens » vr 08 nov 2019, 18:08

» Ervaringen Webshops
als je dat allemaal moet lezen . kun je beter de fiets pakken en er om rijden . de auto mag niet meer te veel vervuiling . :shame: mijn ervaring Massink . zuntrade . zundappie zunparts . snel en goed . er zullen er vast meer goede zijn . :motor:
honda cb 100 , 1975 ,, kreispar 1963 ,. zundapp 529 wc 1979 ,zundapp 530 80cc 1980. zundapp ks 80 in wording 1983

Gebruikersavatar
Gasnaald
Techneut
Berichten: 872
Lid geworden op: za 10 sep 2016, 22:14
Locatie: Nederland

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Gasnaald » vr 08 nov 2019, 19:45

» Ervaringen Webshops
Ja klopt maar helaas heeft niet iedereen alles en moet je het wel eens ergens anders zoeken.
KS80 530-05L0 (1983)

Vos529
Techneut
Berichten: 548
Lid geworden op: zo 08 jan 2017, 13:59

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Vos529 » vr 08 nov 2019, 20:08

» Ervaringen Webshops
andrenuijens schreef:
vr 08 nov 2019, 18:08
als je dat allemaal moet lezen . kun je beter de fiets pakken en er om rijden . de auto mag niet meer te veel vervuiling . :shame: mijn ervaring Massink . zuntrade . zundappie zunparts . snel en goed . er zullen er vast meer goede zijn . :motor:
Je vergeet Jean Davids...ook prima en die weet ook waarover hij het heeft.

Gebruikersavatar
andrenuijens
Super-XL Forumvuller
Berichten: 9152
Lid geworden op: do 22 apr 2010, 21:21
Locatie: schouwen duiveland

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door andrenuijens » vr 08 nov 2019, 20:38

» Ervaringen Webshops
Vos529 schreef:
vr 08 nov 2019, 20:08
andrenuijens schreef:
vr 08 nov 2019, 18:08
als je dat allemaal moet lezen . kun je beter de fiets pakken en er om rijden . de auto mag niet meer te veel vervuiling . :shame: mijn ervaring Massink . zuntrade . zundappie zunparts . snel en goed . er zullen er vast meer goede zijn . :motor:
Je vergeet Jean Davids...ook prima en die weet ook waarover hij het heeft.
ik vergeet niks . ik heb het over mijn ervaring . :idea:
honda cb 100 , 1975 ,, kreispar 1963 ,. zundapp 529 wc 1979 ,zundapp 530 80cc 1980. zundapp ks 80 in wording 1983

Gebruikersavatar
Buurman Erik
Super-spammer
Berichten: 2860
Lid geworden op: zo 03 mei 2009, 19:07
Locatie: mooie stad achter de duine

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Buurman Erik » vr 08 nov 2019, 21:33

» Ervaringen Webshops
andrenuijens schreef:
vr 08 nov 2019, 20:38
Vos529 schreef:
vr 08 nov 2019, 20:08
andrenuijens schreef:
vr 08 nov 2019, 18:08
als je dat allemaal moet lezen . kun je beter de fiets pakken en er om rijden . de auto mag niet meer te veel vervuiling . :shame: mijn ervaring Massink . zuntrade . zundappie zunparts . snel en goed . er zullen er vast meer goede zijn . :motor:
Je vergeet Jean Davids...ook prima en die weet ook waarover hij het heeft.
ik vergeet niks . ik heb het over mijn ervaring . :idea:
Je bent niet de enige😉

Vos529
Techneut
Berichten: 548
Lid geworden op: zo 08 jan 2017, 13:59

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Vos529 » vr 08 nov 2019, 21:34

» Ervaringen Webshops
andrenuijens schreef:
vr 08 nov 2019, 20:38
Vos529 schreef:
vr 08 nov 2019, 20:08
andrenuijens schreef:
vr 08 nov 2019, 18:08
als je dat allemaal moet lezen . kun je beter de fiets pakken en er om rijden . de auto mag niet meer te veel vervuiling . :shame: mijn ervaring Massink . zuntrade . zundappie zunparts . snel en goed . er zullen er vast meer goede zijn . :motor:
Je vergeet Jean Davids...ook prima en die weet ook waarover hij het heeft.
ik vergeet niks . ik heb het over mijn ervaring . :idea:
Excuus...las eroverheen :stupid:

Gebruikersavatar
Gasnaald
Techneut
Berichten: 872
Lid geworden op: za 10 sep 2016, 22:14
Locatie: Nederland

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Gasnaald » di 12 nov 2019, 15:42

» Ervaringen Webshops
Inmiddels 12 dagen verder, zonder enige reactie op mijn emails of order update 👍
KS80 530-05L0 (1983)

Gebruikersavatar
sjoeba666
Forumvuller
Berichten: 3968
Lid geworden op: di 16 nov 2010, 15:02
Locatie: midlakecity

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door sjoeba666 » di 12 nov 2019, 16:33

» Ervaringen Webshops
Gasnaald schreef:
di 12 nov 2019, 15:42
Inmiddels 12 dagen verder, zonder enige reactie op mijn emails of order update 👍
bellen!!!
en welke webshop is het?
waarom halfgas als je volgas kan.

Gebruikersavatar
Gasnaald
Techneut
Berichten: 872
Lid geworden op: za 10 sep 2016, 22:14
Locatie: Nederland

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Gasnaald » di 12 nov 2019, 16:39

» Ervaringen Webshops
Eh nee uit principe bel ik niet, als je webshop run moet je ook emails beantwoorden of op zijn minst contact zoeken met de klant als je niet kunt leveren etc....En nee kom niet me excuus ik ben zo druk blabla...
KS80 530-05L0 (1983)

Gebruikersavatar
papsnoete
Super-spammer
Berichten: 2578
Lid geworden op: wo 08 apr 2009, 18:34
Locatie: Nieuwleusen

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door papsnoete » di 12 nov 2019, 18:03

» Ervaringen Webshops
Slechte service. Ken het ook van een webshop. Geen reactie op de mail. Bel je er achteraan hebben ze het zo machtig druk. En heb je het uiteindelijk geannuleerd was het opeens al met de post mee, en kun je nog weer porto kosten gaan betalen om die zooi terug te sturen.
GT125 supersport strontboerenspecial
Sprinter B.R.G. Special
517/125 verzamelfase

Vos529
Techneut
Berichten: 548
Lid geworden op: zo 08 jan 2017, 13:59

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Vos529 » wo 13 nov 2019, 07:35

» Ervaringen Webshops
Gasnaald schreef:
di 12 nov 2019, 15:42
Inmiddels 12 dagen verder, zonder enige reactie op mijn emails of order update 👍
Welke is het???

Gebruikersavatar
remmokmok
Techneut
Berichten: 637
Lid geworden op: wo 09 aug 2017, 19:53
Locatie: Den hoorn

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door remmokmok » wo 13 nov 2019, 10:05

» Ervaringen Webshops
nog geen slechte ervaring met een webshop maar wel met eer transporteur die gebruikt word nl DPD
eerst hebben ze voor mijn deur gestaan was iemand thuis niet aangebeld geen briefje alleen in de app niet afkunnen leveren :peins:
gebeld vaag verhaal van de helpdesk maar goed dan maar op mijn werk af laten leveren
10 uur een appje is afgeleverd
ik naar magazijn ,niets
weer bellen getekend door meneer x hmm die werkt niet bij ons
uitgezocht waar die werkte dat was bij het buurbedrijf daar langs meneer x ,hij heeft nergens voor getekend
afijn weer bellen er is voor getekend meneer succes
maar waar is mijn pakket dan ? meneer er is voor getekend succes
uit eindelijk komt van een ander bedrijf iemand het pakket brengen met "dit stond bij ons in de pantry"
dus kort om afgeleverd op nr 60 in de app op nr 70 en getekend door iemand op nr 88
bonter kan je het niet maken denk ik dus DPD heeft het een beetje afgedaan bij mij
517 on the road :motor:
529 on the road
529 KS125 wc in opbouw
in theorie zijn praktijk en theorie gelijk
in praktijk niet

Ik heb geen haast maar ik schiet graag op

Gebruikersavatar
Gasnaald
Techneut
Berichten: 872
Lid geworden op: za 10 sep 2016, 22:14
Locatie: Nederland

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Gasnaald » zo 24 nov 2019, 20:07

» Ervaringen Webshops
Nou ik ben nog geen steek verder, na meerdere mails en een sms! geen antwoord tot afgelopen maandag, spullen waren eindelijk binnen maar meneer is te druk om mail te beantwoorden, zou morgen (dinsdag) worden verstuurd! Nogmaals verzocht de boel te annuleren/crediteren iets wat ik al drie keer heb aangegeven, tot op heden (het is nu zondag) niets meer vernomen of ontvangen, echt te triest voor woorden dit.
KS80 530-05L0 (1983)

Gebruikersavatar
le mans
Mega Forumvuller
Berichten: 10673
Lid geworden op: do 09 apr 2009, 17:26
Locatie: rozenburg

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door le mans » zo 24 nov 2019, 20:12

» Ervaringen Webshops
Gasnaald schreef:
zo 24 nov 2019, 20:07
Nou ik ben nog geen steek verder, na meerdere mails en een sms! geen antwoord tot afgelopen maandag, spullen waren eindelijk binnen maar meneer is te druk om mail te beantwoorden, zou morgen (dinsdag) worden verstuurd! Nogmaals verzocht de boel te annuleren/crediteren iets wat ik al drie keer heb aangegeven, tot op heden (het is nu zondag) niets meer vernomen of ontvangen, echt te triest voor woorden dit.
Waar wij op wachten, en ook al een paar keer gevraagd is....welke is het ??
Vergis je niet tussen mijn persoonlijkheid en mijn houding.
Mijn persoonlijkheid is wie ik ben.
En mijn houding hangt af van wie jij bent.

Gebruikersavatar
Gasnaald
Techneut
Berichten: 872
Lid geworden op: za 10 sep 2016, 22:14
Locatie: Nederland

Re: Ervaringen Webshops

Bericht door Gasnaald » zo 24 nov 2019, 20:27

» Ervaringen Webshops
Cees Matton...
KS80 530-05L0 (1983)

Plaats reactie